Wie of wat is de luipaardman?

• Wil je het weten? Klik dan hier. •

De Luipaardman, een beeld in het Africamuseum

De Belgische kunstenaar, Paul Wissaert, maakte het beeld in 1913 voor het nieuwe “Museum voor Belgisch Congo”, het huidige Africamuseum.

In de Belgische kolonie Congo overheerste een witte Belgische minderheid de Congolese bevolking.

Het kolonialisme was een ongelijk systeem: officieel bracht het zogenaamd “beschaving”, maar de overheid dwong de bevolking om rubber, ivoor en palmolie te ontginnen.

Een Belgische militair verzamelde het kostuum waarmee de beeldhouwer het beeld kleedde. De in-scène-gezette foto -op de achtergrond- diende als voorbeeld.

In 2018 heeft het Africamuseum zijn opstelling “gerenoveerd” en de luipaardman naar een “beeldenkerkhof” in de kelder verwezen omdat het racistisch is en Congolezen als wilden voorstelt. Zo neemt men afstand.

Vandaag ijveren activisten voor de verwijdering van standbeelden die de kolonisatie als iets goeds voorstellen, waaronder beelden van Leopold II.

Deze Belgische koning, die Congo nooit bezocht, wordt voorgesteld als held omdat hij Congo voor België veroverde. Hij was verantwoordelijk voor de uitbuiting en dood van vele Congolezen.

Zowel beelden van Leopold II als de luipaardman staan nu symbool voor koloniaal racisme en onrecht.

Een belangrijk verschil is dat de luipaardman blijkbaar een geschiedenis uit Congo uitbeeldt.

• Maar dewelke? •

Wat denk jij over het beeld ?

• Het verwijst naar een realiteit in de geschiedenis van Congo. •

• Het is een fantasie van witte kolonialen over Congo. •

Antwoord 1: luipaardmannen waren een realiteit

Beide antwoorden kloppen.

Luipaardmannen bestonden echt in Noordoost-Congo. Maar de Europese voorstelling was meer fantasie dan werkelijkheid.

Kolonialen stelden Congolezen voor als dierachtig en wild, en stelden daarmee het “brengen van beschaving” voor als noodzaak.

In de Congolese cultuur zijn “luipaardmannen” machtige mensen met een bovennatuurlijke kracht die luipaarden controleren. Het is een symbool voor leiderschap bvb. van de vroegere President Mobutu die steeds een hoed uit luipaardenvel droeg – zoals op dit schilderij van Sapin Makengele- .

Het beeld verwijst naar luipaardmannen oorspronkelijk in dienst van dorpsleiders in Noordoost-Congo (1890-1940).

• ... •

Antwoord 2: Het is een fantasiebeeld.

Beide antwoorden kloppen. Europese voorstellingen waren meer fantasie dan werkelijkheid, hoewel luipaardmannen echt bestonden in Noordoost-Congo.

In de Congolese cultuur zijn “luipaardmannen” machtige mensen met een bovennatuurlijke kracht die luipaarden controleren. Het is een symbool voor leiderschap bvb. van de vroegere President Mobutu die steeds een hoed uit luipaardvel droeg.

De geschiedenis achter het beeld beperkt zich tot Noordoost-Congo waar “luipaardmannen” ten dienste stonden van dorpsleiders (1890- 1940).

Kolonialen portretteerden Congolezen met dit soort beelden als dierachtig en wild. Ze stelden daarmee de kolonisatie en het “brengen van beschaving” voor als noodzaak.

• ... •

Hoe waarheidsgetrouw is het beeld van de Luipaardman dan?

• Het is grotendeels realistisch doordat het is geïnspireerd op -en gekleed met- bewijsmateriaal uit Congo. •

• Luipaardmannen vielen niet aan zoals het beeld voorstelt. •

Antwoord 1: Het is grotendeels realistisch.

Doordat het beeld in een museum staat, lijkt het “waar”, met de objecten als bewijs, maar dat is het niet.

Onderzoek toont dat kostuums onpraktisch waren en niet gebruikt werden voor aanvallen, wel in voorbereidende rituelen.

Klauwen kwamen nooit in paren voor zoals het beeld voorstelt en waren meestal niet scherp genoeg om te doden. Vaak gebruikte men gewone messen als wapen.

De objecten leidden tot een foute museumvoorstelling waarin men Afrikanen als wild en dier-achtig voorstelt.

• ... •

Antwoord 2: Luipaardmannen vielen niet aan zoals voorgesteld in het beeld.

Klopt! Onderzoek toont dat de kostuums onpraktisch waren en niet gebruikt werden voor aanvallen, maar wel in voorbereidende rituelen.

Klauwen kwamen nooit in paren voor zoals het beeld voorstelt en waren meestal niet scherp genoeg om te doden. Heel vaak gebruikte men gewone messen als wapen.

Doordat het beeld in een museum staat, lijkt het “waar”, met de objecten als bewijs. Maar men gebruikte ze in op een foute manier om Afrikanen als wild en dier-achtig te tonen.

• ... •

Wat was de rol van luipaardmannen in Noordoost-Congo dan?

Luipaardmannen speelden een rol als geheime soldaten om controle en orde te bewaren (1890-1940).

Oorspronkelijk gebruikten dorpsleiders luipaardmannen om vijandige buren af te schrikken, of om de eigen bevolking te bestraffen voor ongehoorzaamheid. De geheime en mysterieuze luipaardmannenaanvallen symboliseerden de bovennatuurlijke macht van dorpsleiders.

De koloniale overheid bestrafte luipaardmannen zwaar, omdat ze orde en beschaving wilde brengen. Maar tijdens de kolonisatie gebeurden er net meer aanvallen.

• Hoe zou dat komen ? •

Waarom waren er tijdens de koloniale periode meer luipaardmannenaanvallen ?

• Omdat het een vorm van anti-koloniaal verzet was. •

• Omdat de koloniale bezetting eerder chaos en conflict bracht dan orde en beschaving. •

Antwoord 1: Het was anti-koloniaal verzet

Dit klopt deels. De Belgische kolonisator verving de oorspronkelijke dorpsleiders door nieuwe Congolese “chefs” .Die moesten de bevolking dwingen belastingen te betalen en zware arbeid te verrichten.

Dit zorgde voor conflicten tussen oude en nieuwe leiders, en voor anti-koloniale gevoelens.

Een deel van de aanvallen was anti-koloniaal, gericht tegen de chefs en mensen die voor de kolonisator werkten. Nooit tegen Europeanen: dat zou nog zwaarder bestraft worden.

Maar zoals de oude leiders gebruikten ook nieuw aangestelde chefs stiekem luipaardmannen om hun macht te handhaven, zonder dat de kolonisator dit merkte. Oorlogsvoering was immers verboden. De foto toont gearresteerde luipaardmannen voor de koloniale rechter in 1907.

• ... •

Antwoord 2: De kolonisatie veroorzaakte meer chaos en conflict i.p.v. orde

Inderdaad. De Belgische kolonisator verving de oorspronkelijke dorpsleiders door nieuwe Congolese “chefs” -met de staatsmedaille- die belastingen moesten innen en de bevolking dwongen plantages en wegen aan te leggen.

Dit zorgde voor spanningen en anti-koloniale gevoelens.

Net als de oude leiders gingen ook nieuw aangestelde chefs in het geheim luipaardmannen gebruiken om hun macht te handhaven.

Luipaardmannenconflicten namen toe als een verdoken vorm van oorlogsvoering tussen de verschillende leiders, buiten de controle van de kolonisator om. Oorlogsvoering was immers verboden.

• ... •

Westerse fictieverhalen zoals de strip Kuifje in Congo stellen luipaardmannen voor als slechteriken die overwonnen worden door een witte held. Wat schreef men in de kranten?

• Belgische koloniale kranten schonken aandacht aan de werkelijke gebeurtenissen. •

• Koloniale kranten stelden hen evengoed voor als slechteriken of dier-achtige wilden. •

Antwoord 1: kranten hadden meer aandacht voor de werkelijke rol van luipaardmannen.

Helemaal niet. Koloniale kranten hadden weinig interesse in de werkelijkheid en stelden luipaardmannen ook voor als gekke wilden die zonder reden willekeurige, onschuldige slachtoffers doodden.

Ze legden opnieuw de nadruk op de kostuums en klauwen, die zelden gebruikt werden. Men illustreerde artikels met foto’s van het dier-achtige museumbeeld.

In de Marvel-film Black Panther, met knipoog naar oude racistische luipaardmanverhalen, zijn de rollen omgekeerd: de zwarte Afrikaanse panterman is de held. Dit is een anti-racistisch verhaal.

• ... •

Antwoord 2: kranten stelden hen ook voor als slechteriken

Inderdaad. Koloniale kranten hadden weinig interesse in de werkelijkheid en stelden luipaardmannen eveneens voor als gekke wilden die willekeurige, onschuldige slachtoffers doodden zonder reden.

Ze legden ook de nadruk op de kostuums en klauwen, die zelden gebruikt werden. Men illustreerde artikels met foto’s van het dier-achtige museumbeeld.

In de Marvel-film Black Panther (foto hierachter), met knipoog naar oude racistische luipaardmanverhalen, zijn de rollen omgekeerd: de zwarte Afrikaanse panterman is de held. Dit is een anti-racistisch verhaal.

• ... •

De Congolese artiest Chéri Samba maakte dit schilderij getiteld “Reorganisatie” in 2002.

De Directeur van het Africamuseum kijkt toe hoe Congolezen het beeld buiten trekken, terwijl museummedewerkers dit tegenhouden.

De Congolezen zeggen in de tekst op de gevel: “Geef ons dit beeld terug; het maakt ons tot wie we vandaag zijn.”

Ze eisen om de koloniale geschiedenis vanuit hun standpunt te herschrijven en racisme aan te kaarten.

Men kan het schilderij begrijpen als een vraag naar “teruggave” van museumcollecties aan congolezen.

Chéri Samba doet ons nadenken: waar hoort het beeld thuis ?

• ... •

Waar hoort het beeld thuis ? Wat is jouw mening ?

• Het beeld moet in het museum blijven. Het is belangrijk erfgoed. •

• We zouden het aan de Congolezen moeten geven zodat zij er over kunnen beslissen (bvb. aan het nieuw Nationaal Museum). •

Antwoord 1: Het beeld moet blijven. Het is belangrijk erfgoed.

Het museum kan het beeld wel gebruiken om het publiek uit te leggen waarom het fout en racistisch is.

Witte mensen beseffen niet genoeg hoe kwetsend dit soort beelden is voor zwarte mensen. Soortgelijke gevoelens bestaan over Zwarte Piet, die traditioneel een slaaf was en kinderen schrik aanjoeg.

Anderzijds kan men het evengoed schenken aan het nieuw Nationaal Museum in Congo, waar Congolese wetenschappers de geschiedenis voorstellen zoals zij willen.

• ... •

Antwoord 2: Het moet aan de Congolezen worden teruggeven

Men zou het beeld bijvoorbeeld aan het Nationaal museum in Congo kunnen schenken, opdat het zij voorstellen zoals zij willen.

Landen zoals Congo wiens erfgoed tijdens de kolonisatie werd geroofd, vragen dit vandaag terug; dit heet restitutie.

De “bevrijding” van dit erfgoed uit het Africamuseum wordt voorgesteld in dit schilderij van Amani Bodo: “Weg naar de vrijheid”. Zoek de luipaardman !

Anderzijds kan het Africamuseum het beeld zelf gebruiken om het publiek te leren racisme te herkennen en te bestrijden.

• ... •

In het gerenoveerde museum (2018) werd De Luipaardman van zijn sokkel gehaald en in een “beeldenkerkhof” geplaatst. Wat vind jij hiervan ?

• Dit verandert weinig aan het racistische karakter. Het kon evengoed blijven staan zoals vroeger. •

• Ik vind het goed dat het museum deze beslissing nam. Het is duidelijk waarom. •

Antwoord 1: Het beeld mocht blijven staan zoals vroeger, op zijn sokkel, in de hoofdzaal.

Hoe men een museumbeeld opstelt is bepalend voor de ervaring van de bezoeker.

De oude opstelling was problematisch. Het dierachtige beeld kwam vanop zijn sokkel extra dreigend over, wat het racistisch karakter versterkte. Vooral op kinderen maakte dit indruk.

Zoals muzikant Ronny Mosuse zegt, is het beeld beschamend voor mensen met Afrikaanse wortels.

Doordat het beeld op een sokkel stond op een centrale plek bleven mensen het als iets normaal zien.

Bovendien inspireerde het beeld tot op vandaag strips, avonturenverhalen en speelgoed. Het museum moest duidelijk maken dat het beeld fout is.

• ... •

Antwoord 2: Het is goed dat het in een beeldenkerkhof staat zonder sokkel.

Het is een stap in de goede richting. Hoe men een museumbeeld opstelt is bepalend voor de ervaring van de bezoeker.

De oude opstelling was problematisch. Het dierachtige beeld kwam vanop zijn sokkel extra dreigend over, wat het racistische karakter versterkte.

Door het van zijn sokkel te halen en in een beeldenkerkhof te plaatsen gaan mensen beseffen dat het fout is.

Maar het moet vooral goed uitgelegd worden waarom, vooral aan kinderen, omdat de racistische voorstelling nog vaak voorkomt in strips en speelgoed.

• ... •

Historische beelden vormen vaak het mikpunt van protest. Zoals de beelden van Leopold II die de koning als held voorstellen.

Net als Leopold-II-beelden is het luipaardmannenbeeld kwetsend voor velen. Het koloniale racisme overleeft immers tot op vandaag. Ook kolonisatie bestaat nog steeds, in Palestina bijvoorbeeld.

Het is begrijpelijk dat men beelden wil vernietigen of verwijderen. Om duidelijk te maken dat racisme en ongelijkheid echt niet kunnen.

Maar verwijderen is ook een stuk geschiedenis doen verdwijnen. We kunnen het beeld dan niet gebruiken om er uit te leren. Dus moeten we nadenken wat de beste manier is om er mee om te gaan.

Het beeld van de sokkel halen, in een kerkhof plaatsen of overgieten met rode verf toont dat we de beelden afkeuren. Maar we moeten dan ook duidelijk kunnen uitleggen waarom, wat er fout aan is.

We zijn hiermee aan het einde gekomen. Het is duidelijk dat omgaan met het verleden een kwestie van keuzes maken is.

• Dus rest er ons een laatste vraag ... •

Tot slot: Als jij museumdirecteur was, wat zou jij dan doen?

• Optie 1: ik zou het opsturen in een postpakket richting nieuw Nationaal Museum in Congo. •

• Optie 2: ik zou het slapend slachtoffer van de luipaardman vervangen door Leopold II. •

• Optie 3: ik zou het samen met Leopold-II-beelden in het beeldenkerkhof laten (zoals het nu is) •

• Optie 4: ik vind dat we een nieuw luipaardmannenbeeld moeten maken, een nieuw soort Marvel-held, gemaakt door een Afrikaanse artiest. •

Dank om deze app te gebruiken.

Help mee aan een racisme-vrije samenleving.

Raad de app zeker aan aan je leerkracht, je vrienden, je familie.

Je kan deze gratis downloaden in de google app-store of via de QR-code.

• Colofon •

Dank om deze app te gebruiken.

Help mee aan een racisme-vrije samenleving.

Raad de app zeker aan aan je leerkracht, je vrienden, je familie.

Je kan deze gratis downloaden in de google app-store of via de QR-code.

• Colofon •

Dank om deze app te gebruiken.

Help mee aan een racisme-vrije samenleving.

Raad de app zeker aan aan je leerkracht, je vrienden, je familie.

Je kan deze gratis downloaden in de google app-store of via de QR-code.

• Colofon •

Dank om deze app te gebruiken.

Help mee aan een racisme-vrije samenleving.

Raad de app zeker aan aan je leerkracht, je vrienden, je familie.

Je kan deze gratis downloaden in de google app-store of via de QR-code.

• Colofon •

Colofon

Deze app werd gerealiseerd in het kader van het onderzoeksproject CONGOCONNECT gefinancierd door het BRAIN-programma van het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid. Website: https://www.congoconnect.ugent.be/

Wetenschappelijk comité voor deze app:
Dr. Vicky Van Bockhaven (UGent), Prof. Inge Brinkman (UGent), Prof. Jo Tondeur (UGent/VUB), Drs Jean-Michel Kibushi Ndjaate Wooto (UGent/KASK)

UGent studenten werkten mee aan het ontwikkelen van de inhoud en de vormgeving van deze app (MA African Studies 2018-19 en 3BA Onderwijskunde 2019-20). In het bijzonder dank aan de –toenmalige- studenten Elise Bruyndonckx, Bart Kardoulakis, Jules Moens, Lotte Vanlerberghe, Hugo Wouters, Amber Beert, Elize Laporte, Suus Meerdom.

Herkomst foto’s en copyrights in volgorde van verschijnen:

- Zicht van de Introductiegalerij (beeldenkerkhof): Een Museum in beweging. © KMMA, Tervuren, foto Jo Van de Vijver

- Veldfoto met mise-en-scène van een luipaardmannenaanval. Foto van de militair Charles Delhaise, 1909. RMCA AP.0.1.6554

- Veldfoto met mise-en-scène van een luipaardmannenaanval. Foto van de militair Raoul Planche, 1908-9. RMCA EP.0.0.2106

- Schilderij ‘Le Reigne du Roi Léopard’. Artiest Sapin Makengele, 2011. Olie op canvas. Privécollectie Vicky Van Bockhaven.

- Sporenonderzoek op luipaardmannenobjecten in het KMMA. Foto van Vicky Van Bockhaven, 2008.

- Mises-en-scène van luipaardmannenaanvallen. Foto’s van de militair Raoul Planche, 1908-9, RMCA EP.0.0.2106-EP.0.0.2109.

- Chef Abena van de Ndaka in zijn residentie. Foto van de missonaris Paul Schebesta, 1929-30. Bildarchiv Österreichische Nationalbibliothek 59957B

- Mannen verdacht van luipaardmannenaanvallen verschijnen voor de rechter in Avakubi, Congo. Foto van de expeditie van Herbert Lang en James Chapin, 1909-1915. American Museum for Natural History 112197

- Portret van de overheidschef Mbako in gezelschap van zijn familie. Mbako werd in 1935 veroordeeld als opdrachtgever van luipaardmannenaanvallen. Foto van Madeleine Migeon, 1934. RMCA AP.0.1.6174

- Illustratie uit de strip van Hergé, Tintin au Congo. Casterman, 1946.

- Pagina uit het artikel : « African Leopard Men Form Murder Group”. In: Popular Science, August 1943.

- Poster Marvel Studio’s Black Panther.

- Schilderij Musée royal de l’Afrique centrale. Réorganisation. Artiest Chéri Samba, 2002. Olie op doek. RMCA Tervuren A.3865. Foto van J.-M. Vandyck, RMCA Tervuren ©

- Schilderij Chemin vers la Liberté. Artiest Amani Bodo, 2018. Gepubliceerd op de website van Café Congo: https://cafecongo.tumblr.com/post/181229384084/chemin-vers-la-libert%C3%A9-amani-bodo-kinshasa

- Krantenkop van Bohez, Kristof. « De Geest van Leopold-II gekelderd. ». In : Het Nieuwsblad, zaterdag 8 december, 2018.

- Cover-illustratie van Burroughs, Edgar Rice. 1935. Tarzan and the Leopard Man. E.R. Burroughs, Inc.

- Foto van luipaardmannenspeelgoed: Trendmasters: Tarzan: the Epic Adventures : Lord of the Jungle: Jungle King Tarzan® vs the Leopard ManTM.

- Foto van actie Collectif Mémoire Coloniale in September 2008. Théophile de Giraud beschilderd het beeld van Leopold II. Gepubliceerd op de website: http://www.cadtm.org/Comment-decoloniser-la-statue-de

- Foto van het nieuw Nationaal Museum van de DRCongo, Kinshasa. Foto KOICA (Korea International Cooperation Agency).

- Foto van het ingepakte Luipaardmannenbeeld op weg van het MAS, Antwerpen, naar het KMMA. Foto Els De Palmenaer.

De uitgever heeft er naar gestreefd de rechten op de illustraties te regelen volgens wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen nog rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Bronnen:

- Van Bockhaven, Vicky. "Anioto: Leopard-Men Killings and Institutional Dynamism in Northeast Congo, c. 1890-1940." Journal of African History 59, no. 1 (2018): 21.

- Van Bockhaven, Vicky. "The Leopard Men of the Eastern Congo (ca. 1890-1940): history and colonial representation." PhD diss., University of East Anglia, 2013.

Met dank aan Ronny Mosuse, Baudouin Mena Sebu, Kristof Bohez, Joris Van Doorsselaere, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Qui ou qu'est-ce que l'homme-léopard?

• Veux-tu le savoir? Alors clique ici. •

L’Homme-Léopard, une statue à l’Africamuseum.

L’artiste belge, Paul Wissaert, a réalisé la sculpture en 1913 pour le nouveau «Musée du Congo belge», l'actuel Africamuseum.

Dans la colonie belge du Congo, une minorité belge blanche dominait la population congolaise.

Le colonialisme était un système inégal : officiellement il a apporté la soi-disant ‘civilisation’, mais le gouvernement a forcé la population à extraire le caoutchouc, l'ivoire et l'huile de palme.

Un commandant belge a récolté le costume avec lequel le sculpteur a habillé la statue. Une photo mise en scène du militaire – en arrière-plan – a servi d'exemple.

En 2018, l’Africamuseum a subi une grande rénovation et a déménagé l'homme-léopard à un «cimetière de sculptures» dans le sous-sol parce qu'elle est raciste et dépeint les Congolais comme sauvages. C'est ainsi que le musée s’en distancie.

Aujourd'hui, des activistes pour la décolonisation font campagne pour l'enlèvement des statues qui représentent la colonisation comme une bonne chose, y compris les statues de Léopold II.

Ce roi belge était responsable de l'exploitation et de la mort de nombreux Congolais.

Les deux genres de statues, de Léopold II et de l'homme-léopard, symbolisent désormais le racisme et l’injustice coloniale.

Une différence importante est que l'homme-léopard réfère à une histoire des Congolais.

• Mais quelle histoire? •

Que penses-tu de la statue?

• Elle fait référence à une réalité dans l’histoire du Congo. •

• Elle est un fantasme des coloniaux blancs sur les Congolais. •

Réponse 1: Les hommes-léopards étaient une réalité

Les deux réponses sont correctes.

Les hommes-léopards existaient vraiment dans le nord-est du Congo. Mais la représentation européenne était plus fantaisie que réalité.

Les coloniaux ont présenté les Congolais comme des animaux et des sauvages, soutenant ainsi qu’ «apporter la civilisation» était une nécessité.

Dans la culture congolaise, les «hommes-léopards» sont des personnes puissantes munies d’un pouvoir surnaturel qui contrôlent les léopards. C'est un symbole pour le leadership, par exemple de l'ancien président Mobutu qui porte toujours un toque de peau de léopard –comme dans ce tableau de Sapin Makengele.

L'image fait référence à des hommes-léopards qui étaient à l’origine employés par les chefs de village dans le nord-est du Congo (1890-1940).

• ... •

Réponse 2: C'est une image fantaisiste

Les deux réponses sont correctes. Les représentations européennes étaient plus fantaisie que réalité, bien que les hommes-léopards existaient vraiment dans le nord-est du Congo.

Dans la culture congolaise, les «hommes-léopards» sont des personnes puissantes munies d’un pouvoir surnaturel qui contrôlent les léopards. C'est un symbole pour le leadership, par exemple de l'ancien président Mobutu qui portait toujours un chapeau en peau de léopard.

L'histoire sous-jacente de la statue se limite au nord-est du Congo où des ‘hommes-léopards’ étaient au service des chefs de village (1890-1940).

Les coloniaux ont dépeint les Congolais avec ce genre de représentations comme des sauvages. Ils ont suggéré ainsi la colonisation et l'« apport de civilisation » comme une nécessité.

• ... •

Alors, à quel point l'image de l'homme-léopard est-elle vraie?

• Elle est en grande partie réaliste parce qu'elle est inspirée par - et revêtue - des preuves matérielles du Congo. •

• Les hommes léopards n’attaquaient pas de la façon suggérée par la statue. •

Réponse 1: C'est largement réaliste

Parce que la statue est dans un musée, elle semble «vraie», avec les objets comme preuve, mais ce n'est pas le cas.

La recherche montre que les costumes n'étaient pas portés pour des attaques, mais étaient plutôt utilisés dans des rituels préparatoires.

Les griffes ne sont jamais venues par paires comme le suggère l'image et n'étaient généralement pas assez pointues pour tuer. Des couteaux communs étaient souvent utilisés comme arme.

Les objets conduisent à une mauvaise présentation dans laquelle les Africains sont dépeints comme sauvages en mimant des animaux.

• ... •

Réponse 2: Les hommes-léopards ne fonctionnaient pas vraiment comme la statue présente.

Juste! La recherche montre que les costumes n'étaient pas pratiques pour des attaques, mais étaient utilisées dans des rituels préparatoires.

Les griffes ne venaient jamais par paires comme la statue le suggère et n'étaient généralement pas assez tranchant pour tuer. Très souvent, des couteaux ordinaires étaient utilisés comme arme.

Parce que la statue est dans un musée, elle paraît «vraie», avec les objets comme preuve. Mais les objets ont été utilisés à tort pour dépeindre les Africains comme des êtres sauvages.

• ... •

Alors, quel était le rôle des hommes-léopards dans le nord-est du Congo?

Les hommes-léopards ont joué un rôle de soldats secrets pour maintenir le contrôle et l'ordre (1890-1940).

À l'origine, les chefs de village utilisaient des hommes-léopards pour dissuader les voisins hostiles ou pour punir leur propre population de désobéissance. Les attaques secrètes et mystérieuses des hommes-léopards symbolisaient le pouvoir surnaturel des chefs de village.

Le gouvernement colonial a sévèrement puni les attaques parce qu'il voulait ramener l'ordre et la civilisation. Mais sous la colonisation, plus d'attaques se sont produites.

• Comment ceci est arrivé? •

Pourquoi y avait-t-il plus d'attaques d'hommes-léopard pendant la période coloniale?

• Parce que c'était une forme de résistance anticoloniale. •

• Parce que l'occupation coloniale a apporté le chaos et les conflits plutôt que l'ordre et la civilisation. •

Réponse 1: C'était une résistance anticoloniale

C'est en partie correct. Le colonisateur belge a remplacé les chefs de village d'origine par de nouveaux «chefs» congolais. Les derniers devaient forcer la population à payer des impôts et à faire de durs labeurs.

Cela a créé des tensions entre les anciens et les nouveaux dirigeants et des sentiments anticoloniaux.

Certaines des attaques étaient anticoloniales, dirigées contre les chefs et les personnes qui travaillaient pour le colonisateur. Jamais contre les Européens: cela aurait été puni encore plus sévèrement.

Cependant, comme les anciens chefs, les chefs nouvellement nommés utilisaient secrètement des hommes-léopards pour maintenir leur pouvoir, sans que le colonisateur ne s'en aperçoive. Après tout, la guerre était interdite. La photo montre des hommes-léopards arrêtés devant le juge en 1907.

• ... •

Réponse 2: La colonisation a provoqué plus de chaos et de conflits au lieu d'ordre

En effet. Le colonisateur belge a remplacé les chefs de village d'origine par de nouveaux ‘chefs’ congolais –avec la médaille de l’état- qui devaient collecter des impôts et forcer la population à construire des plantations et des routes.

Cela a créé des tensions et des sentiments anticoloniaux.

Comme les anciens dirigeants, les chefs nouvellement nommés utilisaient secrètement des hommes-léopards pour maintenir leur pouvoir.

Les conflits d'hommes-léopards se sont intensifiés en tant que forme de guerre secrète entre les différents chefs, échappant au contrôle du colonisateur. Comme la guerre était interdite, on la faisait en cachette.

• ... •

Des histoires fictives occidentales telles que la bande dessinée Tintin au Congo présentent les hommes-léopards comme des méchants qui sont vaincus par un héros blanc. Qu'est-ce qu’on écrivait dans les journaux?

• Les journaux coloniaux belges prêtaient plus d’ attention aux événements réels dans la colonie. •

• Les journaux coloniaux ont également présentés les hommes-léopards comme des méchants ou des sauvages. •

Réponse 1: Les journaux ont accordé plus d'attention au rôle réel des hommes-léopards

Pas du tout. Les journaux coloniaux s'intéressaient peu à la réalité et présentaient également les léopards comme des sauvages fous tuant sans raison des victimes innocentes au hasard.

Ils soulignaient à nouveau les costumes et les griffes, qui étaient rarement utilisés. Les articles étaient illustrés de photos de la statue du musée aux allures animales (voir l’arrière-plan).

Dans le film Marvel Black Panther, avec un clin d'œil aux vieilles histoires racistes de l'homme-léopard, les rôles sont inversés: la panthère noire africaine est le héros. En fait, c'est une histoire antiraciste.

• ... •

Réponse 2: Les journaux les ont également présentés comme des méchants

En effet. Les journaux coloniaux se sont peu intéressés à la réalité et ont également présenté les hommes-léopards comme des sauvages fous tuant des victimes innocentes au hasard.

Ils ont également mis l'accent sur les costumes et les griffes, rarement utilisés. Les articles étaient souvent illustrés de photos de la statue du musée ressemblant à un animal.

Dans le film Marvel Black Panther (photo en arrière plan), avec un clin d'œil aux vieilles histoires racistes d'hommes léopard, les rôles sont inversés: la panthère noire africaine est le héros. En fait, c'est une histoire antiraciste.

• ... •

L'artiste congolais Chéri Samba a réalisé ce tableau intitulé «Réorganisation» en 2002.

Le directeur du musée regarde des Congolais tirer la statue à l'extérieur, tandis que les employés du musée s'y opposent.

Les Congolais disent dans le texte sur la façade: «Rendez-nous cette statue; cela fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui.»

Ils exigent de réécrire l'histoire coloniale de leur point de vue et de lutter contre le racisme.

Le tableau peut également être compris comme une demande de «restitution» de collections muséales aux Congolais.

Chéri Samba nous fait réfléchir: à qui appartient la statue?

• ... •

Où appartient la statue? Quel est ton opinion?

• La statue doit rester dans le musée. C'est un patrimoine important. •

• Il faut la donner aux Congolais pour qu'ils en décident (par exemple au nouveau Musée National). •

Réponse 1: La statue doit rester. C'est un patrimoine important.

Le musée peut utiliser la statue pour expliquer au public pourquoi elle est erronée et raciste.

Les blancs ne réalisent pas assez à quel point cette statue est blessante pour les noirs. Des sentiments similaires existent à propos du ‘Père Fouettard’, qui était traditionnellement un esclave qui effrayait et punissait les enfants.

D'autre part, la statue peut également être donnée au nouveau Musée National du Congo, où les scientifiques congolais présentent l'histoire comme ils le souhaitent.

• ... •

Réponse 2: Elle doit être rendue aux Congolais

On pourrait certainement donner la statue au Musée National du Congo, où les scientifiques congolais présentent l'histoire comme ils le souhaitent.

Des pays comme le Congo, dont le patrimoine a été pillé pendant la colonisation, en demandent souvent le retour aujourd'hui; c'est ce qu'on appelle la restitution.

La «libération» de ce patrimoine de l’Africamuseum est représentée dans ce tableau de Amani Bodo: «Chemin de la liberté». Cherche l'homme-léopard!

D'autre part, l’Africamuseum peut utiliser la statue elle-même pour apprendre au public à reconnaître et à arrêter le racisme.

• ... •

Dans le musée rénové (2018), L’homme-léopard a été retiré de son piédestal et placé dans un «cimetière de sculptures». Qu’en penses-tu?

• Cela ne change pas le caractère raciste. La statue pourrait tout aussi bien rester comme avant. •

• Je comprends pourquoi le musée a pris cette décision. Ce choix rend assez clair que la sculpture est raciste. •

Réponse 1: La statue était autorisée à rester comme avant, sur son piédestal, dans le hall principal.

La façon dont une image de musée est élaborée influence l'expérience du visiteur.

L'ancienne configuration était problématique. La position de la statue sur son piédestal était plus menaçante, ce qui renforçait encore le caractère raciste. Cela a particulièrement impressionné les enfants.

Comme le dit le musicien belge Ronny Mosuse, la statue est embarrassante pour les personnes aux racines africaines.

Parce que la statue a été placée sur un socle dans un endroit central, le public continuait à la voir comme quelque chose de normal.

De plus, la statue a inspiré des bandes dessinées, des histoires d'aventures et des jouets à ce jour. Le musée devait préciser que la statue donne un image fausse.

• ... •

Réponse 2: C'est bien que ce soit dans un cimetière de sculptures sans piédestal.

En effet, c'est un pas dans la bonne direction. La manière dont une image de musée est créée détermine l'expérience du visiteur.

L'ancienne configuration était problématique. La position de la statue sur son piédestal était plus menaçante, ce qui renforçait encore le caractère raciste.

En retirant la statue de son piédestal et en la plaçant dans un cimetière de sculptures, les gens se rendent compte qu’elle est fausse.

Mais surtout, il faut bien expliquer pourquoi, surtout aux enfants, car la représentation raciste apparaît encore souvent dans les bandes dessinées et les jouets.

• ... •

Des statues historiques font souvent l'objet de protestations. Comme des statues de Léopold II représentant le roi en héros.

Comme les statues de Léopold II, la statue de l'homme-léopard offense à beaucoup de gens. Après tout, le racisme colonial survit à ce jour. La colonisation existe toujours, par exemple en Palestine.

Naturellement, les gens veulent détruire ou supprimer de telles statues. Pour faire comprendre qu’on doit rejeter le racisme et l’inégalité.

Mais la suppression fait aussi disparaître une partie de l'histoire. Nous ne pouvons alors pas utiliser la statue pour en tirer des leçons. Nous devons donc réfléchir à la meilleure façon de gérer ces symboles coloniaux.

Retirer la statue du piédestal, la placer dans un cimetière ou la recouvrir de peinture rouge montre que nous désapprouvons ces statues. Mais nous devons également être en mesure d'expliquer clairement pourquoi, et ce qui ne va pas.

On arrive presqu’à la fin. Il est clair que faire face au passé est une question de choix.

• Nous avons donc une dernière question... •

Pour finir: Si tu étais directeur de musée, que ferais-tu avec la statue?

• Option 1: colis postal au nouveau Musée National du Congo •

• Option 2: je remplacerais la victime endormie de l'homme-léopard par Léopold II. •

• Option 3: je laisserais la atatue dans le cimetière de sculptures avec les statues de Léopold II (comme c'est le cas maintenant) •

• Option 4: Je pense qu’on devrait créer une nouvelle statue d'homme-léopard, un nouveau type de héros Marvel (commandé à un artiste Congolais) •

Merci d’avoir utilisé cette app.

Aidez à bâtir une société sans racisme.

Recommandez l'application à votre professeur, vos amis et votre famille.

On peut la télécharger gratuitement dans Google App Store ou via le code QR.

• Colophon •

Merci d’avoir utilisé cette app.

Aidez à bâtir une société sans racisme.

Recommandez l'application à votre professeur, vos amis et votre famille.

On peut la télécharger gratuitement dans Google App Store ou via le code QR.

• Colophon •

Merci d’avoir utilisé cette app.

Aidez à bâtir une société sans racisme.

Recommandez l'application à votre professeur, vos amis et votre famille.

On peut la télécharger gratuitement dans Google App Store ou via le code QR.

• Colophon •

Merci d’avoir utilisé cette app.

Aidez à bâtir une société sans racisme.

Recommandez l'application à votre professeur, vos amis et votre famille.

On peut la télécharger gratuitement dans Google App Store ou via le code QR.

• Colophon •

Colophon

Cette application a été réalisée dans le cadre du projet de recherche CONGOCONNECT financé par le programme BRAIN de la Politique scientifique fédérale belge. Site Internet : https://www.congoconnect.ugent.be/

Comité scientifique pour cette application : Dr Vicky Van Bockhaven (UGent), Prof. Inge Brinkman (UGent), Prof. dr. Jo Tondeur (UGent/VUB), Drs Jean-Michel Kibushi Ndjaate Wooto (UGent/KASK).

Les étudiants de l'UGent ont contribué au développement du contenu et de la conception de cette application (MA African Studies 2018-19 et 3BA Educational Science 2019-20). Remerciements particuliers aux étudiants -alors- Elise Bruyndonckx, Bart Kardoulakis, Jules Moens, Lotte Vanlerberghe, Hugo Wouters, Amber Beert, Elize Laporte, Suus Meerdom.

Origine des photos et droits d'auteur par ordre d'apparition :

- Une vue sur la Gallerie d’Introduction (cimetière des statues): Un Musée en Mouvement. © MRAC, Tervueren, photo de Jo Van de Vijver

- Photo de terrain avec une mise-en-scène d’une attaque d’homme-léopard. Photo du militaire Charles Delhaise, 1909. MRAC AP.0.1.6554

- Photo de terrain avec une mise-en-scène d’une attaque d’homme-léopard. Photo du militaire Raoul Planche, 1908-9. MRAC EP.0.0.2106

- Peinture ‘Le Reigne du Roi Léopard’. Artiste Sapin Makengele, 2011. Huile sur toile. Collection privée Vicky Van Bockhaven.

- Recherche de traces sur des objets d'hommes léopards au MRAC. Photo de Vicky Van Bockhaven, 2008.

- Mises-en-scène d’attaques d’homme-léopard. Photos du militaire Raoul Planche, 1908-9, MRAC EP.0.0.2106-EP.0.0.2109.

- Chef Abena de la population Ndaka dans sa résidence. Photo du missionaire Paul Schebesta, 1929-30. Bildarchiv Österreichische Nationalbibliothek 59957B.

- Des suspects d’attaques d’homme-léopard comparaissent devant le juge à Avakubi, Congo. Photo de l’expédition au Congo de Herbert Lang en James Chapin, 1909-1915. American Museum for Natural History 112197.

- Portrait du chef de gouvernment Mbako accompagné de sa famille. Mbako était condamné en 1935 comme commandant d’attaques d’homme-léopard. Photo de Madeleine Migeon, 1934. MRAC AP.0.1.6174.

- Illustration de la bande dessinée de Hergé, Tintin au Congo. Casterman, 1946.

- Une page de l’article: « African Leopard Men Form Murder Group”. Dans: Popular Science, août 1943.

- Affiche Marvel Studio’s Black Panther

- Peinture Musée royal de l’Afrique centrale. Réorganisation. Artiste Chéri Samba, 2002. Huile sur toile. MRAC Tervueren A.3865. Photo de J.-M. Vandyck, MRAC Tervueren ©

- Peinture Chemin vers la Liberté. Artiest Amani Bodo, 2018. Publié sur le site internet du Café Congo: https://cafecongo.tumblr.com/post/181229384084/chemin-vers-la-libert%C3%A9-amani-bodo-kinshasa

- Gros titre de l’article : Bohez, Kristof. « De Geest van Leopold II gekelderd. ». Dans: Het Nieuwsblad, samedi 8 Décembre, 2018.

- Illustration de la couverture de: Burroughs, Edgar Rice. 1935. Tarzan and the Leopard Man. E.R. Burroughs, Inc.

- Photo d’un jouet homme-léopard: Trendmasters: Tarzan: the Epic Adventures : Lord of the Jungle: Jungle King Tarzan® vs the Leopard ManTM.

- Photo d’une action du Collectif Mémoire Coloniale en Septembre 2008. Théophile de Giraud repeint la statue de Leopold II en rouge. Publié sur le site internet: http://www.cadtm.org/Comment-decoloniser-la-statue-de

- Photo du Nouveau Musée National de la RDCongo, Kinshasa. Photo KOICA (Korea International Cooperation Agency)

- Photo de la statue de l’homme-léopard emballée en route du MAS, Anvers, au MRAC. Photo Els De Palmenaer.

L'éditeur s'est efforcé de réglementer les droits sur les illustrations conformément aux dispositions légales. Ceux qui pensent néanmoins pouvoir faire valoir des droits peuvent toujours contacter l'éditeur.

Sources:

- Van Bockhaven, Vicky. "Anioto: Leopard-Men Killings and Institutional Dynamism in Northeast Congo, c. 1890-1940." Journal of African History 59, no. 1 (2018): 21.

- Van Bockhaven, Vicky. "The Leopard Men of the Eastern Congo (ca. 1890-1940): history and colonial representation." PhD diss., University of East Anglia, 2013.

Avec gratitude envers Ronny Mosuse, Baudouin Mena Sebu, Kristof Bohez, Joris Van Doorsselaere, le Musée Royal de l’Afrique Centrale (MRAC).

Who or what is the leopard man?

• Would you like to find out? Then click here. •

The Leopard Man, a statue in the Africa Museum

The Belgian artist, Paul Wissaert, made the sculpture in 1913 for the new “Museum for the Belgian Congo”, today's Africa Museum in Tervuren, Belgium.

In the Belgian colony of Congo, a white Belgian minority dominated the Congolese population.

Colonialism was an unequal system: officially it brought so-called “civilization”, but the government forced the population to extract rubber, ivory and palm oil.

A Belgian military commander got hold of the costume with which the sculptor dressed the statue. The artist used the commander’s staged photograph –in the background- as an example.

In 2018, the Africa Museum renovated its display and moved the Leopard Man to a ‘sculpture graveyard’ in the basement because of its racist character portraying Congolese as wild. In this way the museum distances itself from the sculpture.

Today activists are campaigning for the removal of statues that represent colonization as a good thing, including statues of Leopold II.

This Belgian king, who never visited Congo, is presented as a hero because he conquered Congo for Belgium. He was responsible for the exploitation and death of many Congolese.

Both statues of Leopold II and the Leopard Man now symbolize colonial racism and injustice.

An important difference is that the Leopard Man apparently portrays a history from Congo.

• But which one? •

What do you think about the statue?

• It refers to a reality in the history of Congo. •

• It depicts a fantasy of white colonials about Congo. •

Answer 1: Leopard men were a reality.

Both answers are correct.

Leopard men really existed in Northeastern Congo. But the European representation reflects European fantasy rather than reality.

Colonials presented Congolese as animal-like and wild, thus proposing that “bringing civilization” was a necessity.

In Congolese culture, “leopard men” are people of supernatural power who control leopards. It is a symbol for leadership e.g. of the former President Mobutu, who always wore a leopard skin hat - as in this painting by Sapin Makengele - .

The statue refers to leopard men who were originally at the service of village leaders in Northeastern Congo (1890-1940).

• ... •

Answer 2: The statue represents a fantasy.

Both answers are correct. European depictions were more fantasy than reality, although leopard men really did exist in Northeastern Congo.

In Congolese culture, “leopard men” are people of supernatural power who control leopards. It is a symbol for leadership e.g. of former President Mobutu who always wore a leopard skin hat.

The history behind the statue is limited to Northeastern Congo where leopard men stood at the service of village leaders (1890-1940).

Through these depictions colonials presented Congolese as animal-like and wild, thus presenting colonization and the ‘bringing of civilization’ as a necessity.

• ... •

How truthful then is the statue of the Leopard Man?

• It is largely realistic because it is inspired by - and clothed with - evidence from Congo. •

• Leopard men did not attack as the statue suggests. •

Answer 1: It is largely realistic.

Because the statue is displayed in a museum, it appears to be ‘true’, with the objects as evidence, but it is not.

Research showed that the costumes were impractical and not used for attacks, but only in preparatory rituals.

Claws never came in pairs as the statue suggests and were usually not sharp enough to kill. Common knives were very often used as weapons.

The objects led to a false museum presentation in which one portrays Africans as wild and animal-like.

• ... •

Answer 2: Leopard men did not attack as the statue suggests.

Right! Researchers showed that the costumes were impractical and not used for attacks, but only in preparatory rituals.

Claws never came in pairs as the statue suggests and were usually not sharp enough to kill. Very often ordinary knives were used as weapons.

Because the statue is displayed in a museum, it appears to be ‘true’, with the object as evidence. But the objects were misused to portray Africans as wild and animal-like.

• ... •

So what was the role of leopard men in Northeastern Congo?

Leopard men played a role as secret soldiers to maintain control and order (1890-1940).

Originally village leaders used leopard men to scare off hostile neighbors or to punish their own population for disobedience. The secret and mysterious leopard men attacks symbolized the supernatural power of village leaders.

The colonial government severely punished the attacks saying they wanted to bring order and civilization. But under colonization more attacks occurred.

• Why did that happen during the colonial period? •

Why did more leopard man attacks occur during the colonial period?

• Because it was a form of anti-colonial resistance. •

• Because the colonial occupation brought chaos and conflict rather than order and civilization. •

Answer 1: It was a form of anti-colonial resistance

This is partly correct. The Belgian colonizers replaced the original village leaders with new Congolese “chiefs”. These had to force the population to pay taxes and to perform hard labour.

This created tensions between old and new leaders, and anti-colonial sentiments.

Some of the attacks were anti-colonial, directed against the chiefs and people who worked for the colonizers. Never against Europeans: that would be punished even more severely.

But, like the old leaders, newly appointed chiefs secretly used leopard men to maintain their power, without the colonizer noticing. After all, warfare was prohibited. The photo shows arrested leopard men before the judge in 1907.

• ... •

Answer 2: The colonization caused more chaos and conflict instead of order.

Indeed. The Belgian colonizers replaced the original village leaders with new Congolese ‘chiefs’ –wearing the state medal- who had to collect taxes and forced the population to build roads and plantations.

This created tensions and anti-colonial feelings.

Like the old leaders, newly appointed chiefs also began to secretly use leopard men to maintain their power.

Leopard-men conflicts increased as a covert form of warfare between the various leaders, beyond the control of the colonizers. After all, warfare was prohibited.

• ... •

Western fiction such as the comic Tintin in Congo portray leopard men as villains who are conquered by a white hero. What was written in the newspapers?

• Belgian colonial newspapers paid attention to the real events. •

• Colonial newspapers also presented them as bad guys or animal-like savages. •

Answer 1: Newspapers paid more attention to the real role of leopard men

Not at all. Colonial newspapers took little interest in reality and also presented leopard men as mad savages killing random, innocent victims without reason.

They again emphasized the costumes and claws, which were in fact rarely used. Articles were illustrated with photos of the animal-like museum statue (see behind).

In the Marvel movie Black Panther, with a hint at the old racist leopard man stories, the roles are reversed: the black African panther is the hero. This is an anti-racist story.

• ... •

Answer 2: Newspapers also presented them as bad guys.

Indeed. Colonial newspapers took little interest in reality and also presented leopard men as mad savages killing random innocent victims without reason.

They also emphasized the costumes and claws, which were in fact rarely used. Articles were illustrated with photos of the animal-like museum statue.

In the Marvel film Black Panther (pictured behind), with a hint at the old racist leopard man stories, the roles are reversed: the black African panther is the hero. This is an anti-racist story.

• ... •

The Congolese artist Chéri Samba made this painting entitled ‘Reorganization’ in 2002.

The Director of the Africa Museum watches as Congolese pull the statue outside, while museum employees prevent this.

The Congolese say in the text on the facade: “Give us back this statue; it makes us who we are today.”

They demand to rewrite colonial history from their point of view and to address racism.

The painting can also be understood as a request for the “restitution” of museum collections to the Congolese.

Chéri Samba makes us think: where does the statue belong?

• ... •

Where does the statue belong? What is your opinion?

• The statue must remain in the museum. It is important heritage. •

• We should give it to the Congolese so that they can decide what to do with it (e.g. to the new National Museum). •

Answer 1: The statue must remain. It is important heritage.

The museum can use the statue to explain to the public why it is wrong and racist.

White people don't realize enough how hurtful this statue is to black people. Similar feelings exist about Blackface figures such as the European Black Pete, who was traditionally a slave and scared and punished children.

On the other hand, the statue can also be donated to the new National Museum in Congo, where Congolese academics can present history as they wish.

• ... •

Answer 2: It must be returned to the Congolese

One could certainly donate the statue to the National Museum in Congo, for example, where Congolese academics can present history as they wish.

Countries such as Congo, whose heritage was looted during colonization, are calling it back today; this is called ‘restitution’.

The ‘liberation’ of heritage from the Africa Museum is depicted in this painting by Amani Bodo: ‘Road to freedom’. Find the Leopard Man!

On the other hand, the Africa Museum can use the statue itself to raise the public’s awareness to recognize and fight racism.

• ... •

In the renovated museum (2018), The Leopard Man was removed from its pedestal and placed in a ‘sculpture cemetery’. What do you think of this?

• This does not change the racist character. It could just as well remain as it used to. •

• I am happy that the museum made this decision. It is clear why. •

Answer 1: The statue should be displayed as before, on its pedestal, in the main hall.

How a museum display is designed influences the visitor's experience.

The old setup was problematic. The animal-like statue towering above the public from its pedestal came across as extra threatening, which reinforced its racist character. This particularly impressed children.

As Belgian musician Ronny Mosuse puts it, the statue is embarrassing for people with African roots.

Because the statue was placed on a pedestal in a central place, people continued to see it as normal.

In addition, the statue inspired comics, adventure stories and toys to this day. The museum had to make clear that the statue is wrong.

• ... •

Answer 2: It is good that it is taken down from its pedestal and placed in a sculpture cemetery.

It is a step in the right direction. How a museum display is designed determines the visitor's experience.

The old setup was problematic. The animal-like statue spying on the public from its pedestal came across as extra threatening, which reinforced the racist character.

By removing it from the pedestal and placing it in a sculpture graveyard, people realize that it is wrong.

But above all, it must be well explained why, especially to children, because the racist depiction still often appears in comics, games and toys.

• ... •

Historical statues are often the object of protest. Such as statues of Leopold II depicting the king as a hero.

Like the statues of so-called colonial heroes, the Leopard Man statue is hurtful to many. After all, colonial racism survives to this day. Colonization also still exists, as in Palestine for example.

Understandably, people want to remove such statues. To make it clear that racism and inequality are really not possible.

But removing them also makes a part of history disappear. Then we cannot use the statue to learn from it. So we have to think about the best way to deal with it.

Taking the statue off the pedestal, placing it in a cemetery or pouring red paint on it shows that we disapprove of the statues. But that is not enough: we must also be able to clearly explain why, what is wrong with it.

We have come to the end. It's clear that dealing with the past is a matter of making choices.

• So we still have one last question... •

Finally, if you were a museum director, what would you do with the leopard men statue?

• Option 1: send it in a postal package to the new National Museum in Congo •

• Option 2: I would replace the Leopard Man's sleeping victim with Leopold II. •

• Option 3: I would leave it in the sculpture graveyard together with Leopold II statues (as it is now) •

• Option 4: I think we should create a new leopard man statue, a new Marvel hero, made by an African artist. •

Thanks for using the Leopard Man App!

Help build a racism-free society.

Do recommend the app to your teacher, your friends, your family.

You can download it for free in the google app store or via the QR code.

• Colophon •

Thanks for using the Leopard Man App!

Help build a racism-free society.

Do recommend the app to your teacher, your friends, your family.

You can download it for free in the google app store or via the QR code.

• Colophon •

Thanks for using the Leopard Man App!

Help build a racism-free society.

Do recommend the app to your teacher, your friends, your family.

You can download it for free in the google app store or via the QR code.

• Colophon •

Thanks for using the Leopard Man App!

Help build a racism-free society.

Do recommend the app to your teacher, your friends, your family.

You can download it for free in the google app store or via the QR code.

• Colophon •

Colophon

This app was realized as part of the CONGOCONNECT research project funded by the BRAIN program of the Belgian Federal Science Policy. Website: https://www.congoconnect.ugent.be/

Scientific committee for this app: Dr Vicky Van Bockhaven (UGent), Prof. Inge Brinkman (UGent), Prof. Jo Tondeur (UGent/VUB), Drs Jean-Michel Kibushi Ndjaate Wooto (UGent/KASK).

UGent students contributed to the development of the content and design of this app (MA African Studies 2018-19 and 3BA Educational Science 2019-20). Special thanks to the -then- students Elise Bruyndonckx, Bart Kardoulakis, Jules Moens, Lotte Vanlerberghe, Hugo Wouters, Amber Beert, Elize Laporte, Suus Meerdom.

Origin of photos and copyrights in order of appearance:

- View of the Introduction gallery (statue graveyard): A Museum in Motion. © RMCA, Tervueren, photo Jo Van de Vijver

- Field photograph of a mise-en-scène of a leopard men attack. Photo by the military commander Charles Delhaise, 1909. RMCA AP.0.1.6554

- Field photograph of a mise-en-scène of a leopard men attack. Photo by the military Raoul Planche, 1908-9. RMCA EP.0.0.2106

- Painting ‘Le Reigne du Roi Léopard’. Artist Sapin Makengele, 2011. Oil on canvas. Private collection Vicky Van Bockhaven.

- Analysis of traces on leopard men objects in the RMCA. Photo by Vicky Van Bockhaven, 2008.

- Mise-en-scène photographs of leopard men attacks. Photos by the military Raoul Planche, 1908-9, RMCA EP.0.0.2106-EP.0.0.2109.

- Chief Abena of the Ndaka population at his residence. Photo by the missionary Paul Schebesta, 1929-30. Bildarchiv Österreichische Nationalbibliothek 59957B

- Suspects of leopard men attacks appear before the judge at Avakubi, Congo. Photo from the Congo-expedition by Herbert Lang en James Chapin, 1909-1915. American Museum for Natural History 112197

- Portrait of the government chief Mbako accompanied by his family. Mbako was convicted in 1935 as commander of leopard men attacks. Photo by Madeleine Migeon, 1934. RMCA AP.0.1.6174

- Illustration from the comic by Hergé, Tintin au Congo. Casterman, 1946.

- Page from the article: « African Leopard Men Form Murder Group”. In: Popular Science, August 1943.

- Poster Marvel Studio’s Black Panther.

- Painting ‘Musée royal de l’Afrique centrale. Réorganisation’. Artist Chéri Samba, 2002. Oil on canvas. RMCA Tervuren A.3865. Photo by J.-M. Vandyck, RMCA Tervueren ©

- Painting ‘Chemin vers la Liberté.’ Artist Amani Bodo, 2018. Published on the website of Café Congo: https://cafecongo.tumblr.com/post/181229384084/chemin-vers-la-libert%C3%A9-amani-bodo-kinshasa

- Paper headline from the article : Bohez, Kristof. « De Geest van Leopold II gekelderd. ». In : Het Nieuwsblad, Saturday 8 December, 2018.

- Cover-illustration from the book Burroughs, Edgar Rice. 1935. Tarzan and the Leopard Man. E.R. Burroughs, Inc.

- Photograph of a leopard men toy: Trendmasters: Tarzan: the Epic Adventures : Lord of the Jungle: Jungle King Tarzan® vs the Leopard ManTM

- Photo of an action by Collectif Mémoire Coloniale in September 2008. Théophile de Giraud repaints the statue of Leopold II in red. Published on the website: http://www.cadtm.org/Comment-decoloniser-la-statue-de

- Photograph of the National Museum of DRCongo, Kinshasa. Foto KOICA (Korea International Cooperation Agency)

- Photo of the packed Leopard Man statue on its way from the MAS, Antwerp, to the RMCA. Photo Els De Palmenaer.

The publisher has endeavored to regulate the rights to the illustrations in accordance with legal provisions. Those who nevertheless believe that they can still assert rights can contact the publisher.

Sources:

- Van Bockhaven, Vicky. "Anioto: Leopard-Men Killings and Institutional Dynamism in Northeast Congo, c. 1890-1940." Journal of African History 59, no. 1 (2018): 21.

- Van Bockhaven, Vicky. "The Leopard Men of the Eastern Congo (ca. 1890-1940): history and colonial representation." PhD diss., University of East Anglia, 2013.

With gratitude to Ronny Mosuse, Baudouin Mena Sebu, Kristof Bohez, Joris Van Doorsselaere, and the Royal Museum for Central Africa.